TEHTÄVÄ

NÄKY

AavikonRuusu auttaa Mauritaniassa kaikkein alimpiin sosiaaliluokkiin kuuluvia ihmisiä helpottaen heidän elämäänsä. AavikonRuusu haluaa välittää rakkautta, huolenpitoa ja myötätuntoa.

AavikonRuusu on järjestö, joka välittää tulevaisuuden ja toivon kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, heille jotka kärsivät monenlaisesta hädästä.

Projekti edesauttaa kaikkein köyhimpien perheiden kehitystä perhekunnittain: se mahdollistaa ravinnon, vaatteet ja asumisen, hoitaa ja ennaltaehkäisee sairauksia seka aukaisee ovet koulutukseen ja ammattiin.

AavikonRuusu kouluttaa eri opetuksen ja terveydenhoidon alan ammattilaisia jotta he pystyvat auttamaan ympäristöään ja yhteiskuntaa.

ARVOT

  • Toimia johdonmukaisesti, vilpittömästi, luottamuksellisesti ja puhtain tarkoitusperin.
  • Rakastaa lähimmäistämme riippumatta tämän kansallisuudesta, rodusta, ihonväristä, sosiaalisesta asemasta tai poliittisista ja uskonnollisista näkemyksistä.
  • Kannustaa yhteiskuntaamme solidaarisuuteen, jotta jokainen voisi omalla panoksellaan taistella epäoikeudenmukaaisuutta vastaan.
  • Pyrkiä tarkkuuteen ja tehokkuuteen varojen käytössä toteuttaen luottamuksellisesti kaikki ne tehtävät, jotka meille on uskottu. Kaikki AavikonRuusu-projektin toiminta on oltava konkreettista ja hyödyllistä.
  • Kannustaa ihmisia osallistumaan maailmanlaajuisesti avustustyohon.
  • Järjestön toiminnan tulee olla kaikilta osin avointa ja oikeudenmukaista.

TALOUS

AavikonRuusu pyrkii taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön.Kaikki yhteistyökumppanit ovat vapaaehtoisia, ja vain paikalliset projektin piirissä työskentelevät saavat rahallisen palkan maan elintason mukaisesti.

 

Tämä mahdollistaa varojen kohdentamisen tehokkaasti niin, että 85% kaikista varoista käytetään suoraan Nouadhiboussa tehtävään toimintaan, hankkeisiin ja avustustyöhön.