Kaikki lapset eivät käy koulua. Järjestöllä on tukiopetusohjelma, jonka avulla motivoimme ja autamme lapsia koulunkäyntiin. Vuokraamassamme yksityiskoulussa autamme viikonloppuisin neljääsataa 6-16 vuotiasta lasta neljän paikallisen ammattitaitoisen opettajan avulla. Ranskankielen ja matematiikan lisäksi lapset oppivat siisteyttä ja käytöstapoja. 

Tukiopetuskoulu on toiminut jo vuodesta 2007 erinomaisin tuloksin, sillä kun yleisesti vain osa oppilaista siirtyy luokalta toiselle niin koulumme lapsista lähes jokainen pääsee vuosittain ylemmälle luokalle paikallisessa koulussaan. Samalla ne lapset, jotka eivät ole koskaan voineet käydä koulua oppivat luku- ja kirjoitustaidon alkeet, perustan, jolla he voivat siirtyä valtion kouluihin vanhemmallakin iällä.

Kaikki Aavikonruusun koulun lapset ovat köyhistä perheistä. Koulussa lapsi saa aamupalan ja tarvittavan opiskelumateriaalin. Projektissa on mukana myös nuoria aikuisia, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa. AavikonRuusu avustaa myös oppilaita koulumatkakustannuksissa, koska useat opiskelijat asuvat kaupungin laitamien slummeissa.